Welkom bij Entrea

Entrea is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 (23) jaar en hun gezin, bij complexe vragen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkeling. Vanuit de overtuiging dat elk kind in zijn vertrouwde omgeving thuis hoort, zetten wij onze specialistische gezinsbehandeling en begeleiding in. Thuis, op school, in de wijk. De ontwikkelvraag van de jeugdige staat daarin centraal.


Lees ons digitale magazine Present
Jaarbericht 2015
Entrea Jaarbericht 2015

Gezinsbehandeling en speciaal onderwijs

Kinderen horen thuis en kinderen horen in het regulier onderwijs. Met onze specialistische gezinsbehandeling, speciaal onderwijs en ambulante begeleiding willen wij zo dicht mogelijk in de buurt zijn. Wij vinden het belangrijk dat het kind en zijn gezin zo snel mogelijk zelf verder kunnen en gaan in onze ondersteuning uit van ieders kracht en mogelijkheden. Wij werken in Gelderland-Zuid en aangrenzende gemeenten. 

Onderzoek

Entrea is een organisatie die jeugdzorg, onderwijs en onderzoek combineert. Het meten van resultaten is een geïntegreerd onderdeel in onze ondersteuning en samenwerking. Zo kunnen wij doelmatig en effectief blijven werken en echt antwoord geven op de vraag van een kind en zijn gezin én van onze omgeving.
 

Wilt u de ontwikkelingen en het nieuws van Entrea volgen? Meld u dan aan voor ons digitale magazine Present.