Fusie Entrea en Lindenhout gerealiseerd

31 maart 2017
Persbericht

Specialistische jeugdhulp Gelderland bundelt krachten voor kind en gezin

Fusie Entrea en Lindenhout gerealiseerd

Entrea en Lindenhout bundelen vanaf 1 april hun krachten om de specialistische hulp en onderwijs aan kinderen in de knel en hun gezinnen te versterken. Via een bestuurlijke fusie gaan de organisaties samen verder. Volgens de verantwoordelijk bestuurders niet om twee keer groter te zijn, maar ‘om drie keer zo goed te zijn in de hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problematiek.’


Reden voor de fusie is de wens van beide organisaties om voor kinderen en hun gezinnen de best mogelijke specialistische orthopedagogische hulp te bieden. Zowel op het gebied van specialistische jeugdhulp, diverse vormen van pleegzorg als speciaal onderwijs. Bestuurder Annemarie Profittlich: “Nu de transformatie van de jeugdzorg in volle gang is, vinden wij het belangrijk om juist in de meest complexe situaties hulp te kunnen bieden die snel en duurzaam effectief is.” Haar collega-bestuurder in de fusieorganisatie entrea lindenhout, Annet van Zon, vult haar aan: “Zo snel als het kan, zo kort als het kan én in samenhang. Want in onze visie horen alle kinderen thuis, of anders zo thuis mogelijk.”


Continuïteit voor cliënten

Voor cliënten en verwijzers verandert er door de fusie aan de voorkant vooralsnog niets. Entrea en Lindenhout blijven met hun eigen namen op de markt actief. Kinderen en gezinnen behouden hun eigen hulpverleners, leerlingen hun eigen leerkrachten en ieder van hen ontvangt de vertrouwde opgroei- en opvoedhulp. Aan de ‘achterkant’ van de nieuwe stichting met de naam ‘entrea lindenhout’ krijgt de samenwerking steeds meer inhoud. Voor cliënten is continuïteit van hulpverlener en van ‘hulpplek’ van groot belang, vinden de bestuurders. “De krachtenbundeling vergroot die continuïteit. Samen biedt entrea lindenhout een keten van zorg met duurzame, stabiele hulp”, schetst Annemarie Profittlich.


Drie keer zo goed

Samen biedt entrea lindenhout hulp aan bijna 4.000 jongeren en hun gezinnen. Meer dan 900 ervaren professionals bundelen hun kennis en ervaring. Aan beide organisaties zijn nog eens 1.000 pleeggezinnen verbonden die kinderen een tijdelijk thuis bieden als dat bij hun eigen ouders even niet kan. Annet van Zon: “Het hulpaanbod en de capaciteit van entrea lindenhout zijn opgeteld groter dan die van de individuele organisaties, en daardoor nog dichter in de buurt. Dit maakt voor bijvoorbeeld pleegzorg en gezinshuizen betere matching mogelijk en heeft bovendien positieve effecten op de inzet van spoedhulp en andere specialistische hulpvormen.” Entrea lindenhout verwacht dan ook snellere inzet te kunnen bieden.


Grote aanbieder in Gelderland

Entrea lindenhout is door de fusie een grote aanbieder van specialistische jeugdhulp in Gelderland en daarnaast actief in Overijssel, delen van Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Het aanbod omvat vele vormen van specialistische jeugdhulp, gezinsbegeleiding, speciaal onderwijs en vormen van pleegzorg en gezinshuiszorg.

Ook vallen de activiteiten van YOIN en Praktikon onder de nieuwe stichting. YOIN biedt opvang en begeleiding aan minderjarige alleenstaande vluchtelingen, gericht op integratie en meedoen. Praktikon is een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs. Praktikon en entrea lindenhout werken nauw samen op het gebied van praktijkgestuurdonderzoek gericht op effectieve jeugdhulp en effectief speciaal onderwijs.

Lees meer...

 
Nieuws meer...