De School Als Vindplaats 'voorkomt een hoop ellende later'

18 juli 2017

Via De School Als Vindplaats (DSAV) hebben onze jeugdspecialisten op de scholen een belangrijke rol in vroegsignalering en vroeginterventie. DSAV maakt het mogelijk dat specialistische ondersteuning, samen met de reeds aanwezige zorgstructuur, bij beginnende problemen snel vindbaar is en zwaardere hulp aan leerlingen kan worden voorkomen. 

Cultuursensitief werken

Omdat onze jeugdspecialisten over veel kennis beschikken op het gebied van migrantenjeugd, kijken zij ook mee bij specifieke vragen die er zijn rond deze kinderen en hun gezin. Scholen geven aan blij te zijn met de toegevoegde deskundigheid op het gebied van ontwikkelings- en gedragsproblemen en diversiteit bij kinderen. DSAV levert zo ook een waardevolle bijdrage aan cultuursensitief werken.

Integratie en Samenleving

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving bracht hierover twee artikelen uit, die we graag onder jullie aandacht brengen:
Nijmeegs project 'De School Als Vindplaats 'voorkomt een hoop ellende later':
www.kis.nl/artikel/nijmeegs-project-de-school-als-vindplaats-voorkomt-hoop-ellende-later
Zo werkt het Nijmeegs netwerk Cultuursensitief werken
https://www.kis.nl/artikel/zo-werkt-het-nijmeegse-netwerk-cultuursensitief-werken