AVG: Entrea doet mee

23 mei 2018

Aan de (oud)cliënten en (ouders van) leerlingen van Entrea,
 
Per 25 mei geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een nieuwe wet waarin de privacybescherming met rechten en plichten geregeld is. Zoals u van ons gewend bent, gaan wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om.
 
We hebben voor u de belangrijkste informatie op een rijtje gezet:
-Alle afspraken zijn in een nieuwe (voorgenomen) privacyreglementen vastgelegd. Over het voorgenomen privacyreglement cliëntgegevens vindt overleg plaats met onze cliëntenraad. Het voorgenomen privacyreglement leerlinggegevens ondervindt nog een laatste juridische toets en  en zal dan besproken worden met de GMR. U vindt ook het voorgenomen privacyreglement leerlinggegevens zo spoedig mogelijk op onze website.
-Een korte, handige uitleg vindt u in de actuele folder over cliëntgegevens en leerlinggegevens.
-Als u uw cliëntdossier wilt inzien, kunt u dit aan uw hulpverlener of de leerkracht van uw zoon of dochter vragen. U kunt ook gebruik maken van het speciale aanvraagformulier op onze website.
-We hebben overeenkomsten over beveiliging en bescherming van gegevens met onze ICT-en dienstverleningspartners vastgelegd.
 
In alles wat we doen blijven we oog houden voor privacy en bescherming van gegevens.
Heeft u een vraag over onze toepassing van de AVG, dan kunt u deze altijd stellen aan de Functionaris Gegevensbeheer (FG): FG@entrealindenhout.nl