Wethouder Buwalda onthult pleegzorgpanelen in museum

26 oktober 2018

In het kader van de Week van de Pleegzorg onthult de Culemborgse wethouder Simon Buwalda op woensdagmiddag 7 november om 16.30 uur in het Elisabeth Weeshuis Museum nieuwe tekstpanelen. 


Aandacht voor pleegzorg van nu

De twee panelen leggen de verbinding van het verleden van de zorg voor wezen naar het heden en de toekomst. In de hedendaagse zorg voor jeugdigen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen neemt pleegzorg een centrale plaats in. In de afgelopen decennia is het inzicht gegroeid dat opvang in gezinsverband de voorkeur heeft, omdat dit het meest aansluit bij de natuurlijke situatie. Sinds 2015 is dat ook in de wet vastgelegd.


Samen met Pleegzorg Nederland

Het Elisabeth Weeshuis Museum heeft voor het samenstellen van de nieuwe teksten
samengewerkt met Pleegzorg Nederland. De museumpresentatie over de wezenzorg door
de eeuwen heen wordt afgesloten met een informatiewand over de weeskinderen van nu.
Verreweg de meeste weeskinderen wonen in arme landen, soms in een weeshuis. Het
museum betoogt dat het ook voor deze kinderen beter is als ze in een gezin opgroeien.
Daar zijn nu de teksten over de pleegzorg in Nederland aan toegevoegd, want ook in ons
land waar nauwelijks nog volle wezen wonen, is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen
bij hun biologische ouders kunnen opgroeien.

Afsluiting Week van de Pleegzorg 2018

De onthulling van de nieuwe tekstpanelen over pleegzorg in het weeshuis-museum is de
afsluiting van de Week van de Pleegzorg die op 31 oktober van start gaat. Met de jaarlijkse
Week van de pleegzorg vestigen Pleegzorg Nederland en de aangesloten
pleegzorgorganisaties, waaronder entrea lindenhout in Culemborg, aandacht op het belang
van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. www.weeshuismuseum.nl


Op de foto: directeur Nicole Spaans in het weeshuismuseum. Naast de verhalen over vierhonderdjaar wezenzorg ook aandacht is voor kinderen van nu die zonder ouders moeten leven.