Op zoek naar vrijwilligers in Nijmegen Oost

15 januari 2019

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die graag met hun handen in de aarde wroeten.

Kinderen gaan vanaf februari aan de slag met een biologische moestuin, als onderdeel van ons  project duurzaamheid. Onder het motto 'Groen, groener, groenst' gaan de kinderen die tijdelijk bij ons voor opvang en begeleiding wonen in de moestuin aan het werk. Op die manier leren ze waar ons eten vandaan komt en leren ze ook aandacht te hebben en verantwoordelijkheid te voelen voor hun omgeving en in groter verband voor onze aarde. Tegelijkertijd leren ze allerlei vaardigheden die hun goed van pas komen zoals: een plan maken, samenwerken, organiseren en successen vieren.

Samen met de wijk Hengstdal

We vinden het van groot belang dat de wijk Hengstdal bij dit project betrokken wordt. Omdat wij onze jeugdigen een '' zo thuis mogelijke'omgeving willen bieden, is die betrokkenheid zeer gewenst. Dit kan onder meer vorm krijgen door vrijwilligers in te zetten uit de wijk om de kinderen te begeleiden bij dit project. Dit kan uitgroeien tot een grotere onderlinge participatie en samenwerking, doordat er ook kinderen uit de wijk in de moestuin kunnen komen zaaien en oogsten.

Op zoek naar vrijwilligers

Wij zoeken mensen die minimaal 1 keer per week tussen 15.00 en 17.30 beschikbaar zijn. Enthousiaste mensen die het leuk vinden om te moestuinieren en het leuk vinden om dat samen met kinderen te doen, zijn van harte welkom. Je hoeft geen super groene vingers te hebben en ook geen pedagogische opleiding, maar wel enthousiasme en groene zin!

Voor meer informatie en aanmelding, graag een berichtje aan Teeja Bongaards, projectleider duurzaamheid: t.bongaards@entrea.nl


Teeja Bongaards