Aanvraagformulier voor studieopdracht


Met behulp van dit aanvraagformulier kun je een studieopdracht binnen Entrea aanvragen. Onder het begrip "studieopdracht" verstaan we een opdracht die uitgevoerd wordt in het kader van een studie en/of stage en waarvan een eindverslag wordt gemaakt. We onderscheiden hierbij interne en externe aanvragen.

  • Interne aanvraag: aanvraag voor een studieopdracht door Entrea zelf, waar al wel / nog geen geïnteresseerde voor is.
  • Externe aanvraag: aanvraag voor een studieopdracht door een student.
Een aantal onderdelen van dit aanvraagformulier is specifiek voor een intern of externe aanvraag; dit wordt in het formulier aangegegeven.
* Bij een interne aanvraag wordt er van uitgegaan dat de aanvraag is afgestemd met en goedgekeurd door het management
* Het eigendomsrecht van het ontwikkelde product berust bij de opdrachtgever. Het eindproduct voldoet aan de communicatierichtlijnen van Entrea