Beste pleegouders,

Als belangrijke samenwerkingspartners voor ons in de zorg voor kinderen, willen we u zo goed mogelijk informeren over pleegzorg en Entrea en u betrekken bij de ontwikkelingen die er binnen pleegzorg zijn. In overleg met de POR hebben we afgesproken om daarom bij u navraag te doen over onze manier van informatie verstrekken. We willen u ook graag bevragen over activiteiten en het nut van bepaalde attenties die wij vanuit pleegzorg aan pleeggezinnen verstrekken. Komen deze attenties goed terecht en is het goed besteed geld? Past het aanbod bij onze pleeggezinnen? We hebben hiervoor een korte vragenlijst die u anoniem kunt invullen.

We vragen u om onderstaande vragen te beantwoorden. U kunt de vragenlijst op papier invullen (printen, invullen, per post opsturen) of digitaal. Klik hier als u de vragenlijst digitaal wilt invullen en versturen.

Dank u wel voor uw medewerking.
Uw informatie is voor ons van grote waarde!

Tessy
Geurink manager pleegzorg

Stelling

Kent u de nieuwsbrief pleegzorg van Entrea?
Stelling

Hoe ontvangt u deze nieuwsbrief ?
Stelling

Leest u de nieuwsbrief pleegzorg van Entrea?