Sinds 1 april bundelt Entrea haar krachten met collega-jeugdzorgorganisatie Lindenhout.
De gedachte achter de fusie is de wens om voor kinderen en gezinnen de best mogelijke specialistische orthopedagogische hulp te bieden. Zowel op het gebied van specialistische jeugdhulp, onze diverse vormen van pleegzorg als speciaal onderwijs.

Samen voor kind en gezin

Entrea en Lindenhout gaan samen voor kind en gezin. Niet om twee keer groter te zijn, maar om drie keer zo goed te zijn in de hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problematiek. Juist in de meest complexe situaties willen we hulp kunnen bieden die snel en duurzaam effectief is. Zo snel als het kan, zo kort als het kan én in samenhang. Vanuit onze gezamenlijke visie dat alle kinderen thuis horen, of anders zo thuis mogelijk.

Drie keer zo goed

Het hulpaanbod en de capaciteit van entrea lindenhout zijn opgeteld groter dan die van de individuele organisaties, en daardoor nóg dichter in de buurt. Met meer dan 900 professionals bieden we hulp aan bijna 4.000 jongeren en hun gezinnen. Aan entrea lindenhout zijn nog eens 1.000 pleeggezinnen verbonden die kinderen een tijdelijk thuis bieden als dat bij hun eigen ouders even niet kan. Zo kunnen we op het gebied van pleegzorg en gezinshuizen voor betere matching zorgen en bovendien heeft het een positief effect op de inzet van spoedhulp en andere specialistische hulpvormen. Ook verwachten we zo snellere inzet te kunnen bieden.

Continuïteit voor cliënten

Voor cliënten en verwijzers verandert er door de bestuurlijke fusie ‘aan de voorkant’ vooralsnog niets. Entrea en Lindenhout blijven voorlopig met hun eigen namen actief richting cliënten, verwijzers en ketenpartners. Kinderen en gezinnen behouden hun eigen hulpverleners, leerlingen hun eigen leerkrachten en ieder van hen ontvangt de vertrouwde Opgroei- & Opvoedhulp. Want juist voor cliënten is continuïteit van hulpverlener en van ‘hulpplek’ van groot belang. De krachtenbundeling zorgt ervoor dat die continuïteit wordt vergroot en biedt duurzame en stabiele hulp.