Voor kinderen en hun gezinnen willen we de best mogelijke specialistische orthopedagogische hulp bieden. Ons aanbod omvat een breed inzetbaar scala aan vormen van jeugdhulp, gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning, speciaal onderwijs en vormen van pleegzorg, gezinshuiszorg en begeleid wonen. Ook vallen de activiteiten van YOIN onder entrea lindenhout.

Ga direct naar het totaal-overzicht Aanbod entrea lindenhout
 

Specialistische jeugdhulp en opvoedondersteuning

We bieden actieve, stevige specialistische jeugdhulp. Aan gezinnen en kinderen waar ondanks de inzet van het netwerk gezond en veilig opvoeden en opgroeien echt niet meer lukt. Waar sprake is van een ontwikkelingsstagnatie komen we in actie. Dat doen we thuis, in buurt & wijk, rondom opvang en naschoolse dagbehandeling of op school. De hulp die we bieden varieert van crisishulp en korte interventies, tot intensieve opvoedondersteuning en orthopedagogische ondersteuning en expertadvies aan begeleiders en leerkrachten.

Pleegzorg

Als ondersteuning van een gezin in wijk en buurt niet voldoende is, zetten we vormen van pleegzorg in en ondersteunen daarbij ouders, kinderen en pleegouders. Kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, wonen in een pleeggezin zo thuis mogelijk, met gedeeld ouderschap tussen ouders en pleegouders.

Gezinshuis of (gezins-)groep

Kinderen voor wie een pleeggezin geen oplossing is wegens gedrags- of hechtingsproblematiek, kunnen bij ons terecht in gezins- of mentorhuizen Begeleid door  deskundige gezinshuisouders. En er zijn behandelgroepen wanneer    een tijdelijke behandeling in een residentiële groep nodig is.,

Speciaal onderwijs

Met Entrea Onderwijs bieden we speciaal onderwijs voor kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Door de kleinere klassen met meer begeleiding, zorgen we ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen. Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op het leerprogramma van de reguliere basisschool, maar we stemmen dit zorgvuldig af op de individuele onderwijsbehoeften van de kinderen. De samenwerking met zorg binnen entrea lindenhout maakt mogelijk dat wij extra ondersteuning aan kind en opvoeders kunnen bieden wanneer dit nodig is. We bieden ook ambulante begeleiding binnen regulier onderwijs.

YOIN

Onder de naam YOIN zorgen wij voor opvang, wonen en opgroeien van ruim 150 minderjarige vluchtelingen, in de leeftijd van 15 tot en met 17. We doen dat in de regio’s Nijmegen, Arnhem, Ede, Doetinchem, Apeldoorn, Wageningen, Rheden, Lingewaard en Doesburg.

Praktikon

Praktikon is een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs. Praktikon en entrea lindenhout werken nauw samen op het gebied van praktijkgestuurd onderzoek, gericht op effectieve jeugdhulp en effectief speciaal onderwijs.

Werkgebied

Entrea lindenhout is door de fusie de een van de grote aanbieders van specialistische jeugdhulp in Gelderland en is daarnaast actief in Overijssel, delen van Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.