Entrea lindenhout is de werknaam van de stichting Entrea/Lindenhout-groep.


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van entrea lindenhout wordt gevormd door Annet van Zon en Annemarie Profittlich. De Raad van Bestuur is bevoegd besluiten te nemen waardoor medewerkers van entrea lindenhout goede jeugd- en opvoedhulp en onderwijs kunnen bieden. De Raad van Bestuur geeft sturing aan het managementteam.

Raad van Toezicht

Voor een aantal besluiten is goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. De Raad van Toezicht van de Entrea/Lindenhout-groep is samengesteld vanuit de oorspronkelijke Raden van Toezicht van Entrea en Lindenhout.