Gemeenten

In de regio's Rijk van Nijmegen en Rivierenland en vele aangrenzende gemeenten is Entrea de samenwerkingspartner in specialistische (ambulante) gezinsbehandeling, speciaal onderwijs en opvoedingsondersteuning voor kinderen en hun gezin met comlexere hulpvragen. Door samenwerking met wijk- en gebiedteams en met samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen wij vanuit onze specialistische deskundigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds het juiste aanbod doen.

Entrea werkt waar mogelijk decentraal. Onze medewerkers verbinden zich met hun deskundigheid aan de wijkteams en de scholen om zo dichtbij en op het gewenste moment ondersteuning aan het kind en zijn gezin te kunnen bieden. Onze ambulante hulpverleners komen bij gezinnen thuis en in de wijk. Ook zijn er trainingen die georganiseerd worden op scholen.

Onze deskundigheid en ons specialisme maken ook dat er hulpvormen en onderwijs zijn die aan locaties gebonden zijn of per regio geconcentreerd aan jeugdigen en hun gezin worden aangeboden. Entrea vervult op deze manier zowel lokaal als regionaal en bovenregionaal aanbod. Een specialistische maatwerkvoorziening, zo dichtbij als mogelijk is.

Bij vragen over contracten of contractbeheer, kunt u contact opnemen met Carla Lintsen, coördinator contractbeheer. Zij is bereikbaar via T (024) 378 08 06.


speciaal onderwijs          speciaal onderwijs