Prestatie-indicatoren

We meten onze prestaties aan de hand van de landeljke prestatie-indicatoren voor de sector Jeugd en Opvoedhulp. In ieder hulpverleningstraject meten we of de afgesproken behandeldoelen zijn gehaald. Met vragenlijsten meten we of in de beleving van ouders, jongeren of leerkrachten, de ernst van de klachten is verminderd. Ook meten we hoe de ouders opvoedingsbelasting ervaren.

 


Marcel Quanjel, manager Beleid en Advies bij Entrea, vertelt over het onderzoek binnen Entrea en het belang hiervan voor een continue verbeterproces en effectiviteit.


Klanttevredenheid

Om de best denkbare hulpverlening te kunnen bieden is het meten van het resultaat van de hulpverlening een essentieel onderdeel van de behandeling. Door het gebruik van (exit)vragenlijsten worden resultaten zichtbaar op cliëntniveau, teamniveau en organisatieniveau.

In 2015 ligt het rapportcijfer van ouders en jongeren voor het gehele hulpverleningstraject gemiddeld op een 8. Zowel het verloop van de behandeling als het resultaat worden beoordeeld als goed.