Bestuur en management

Naam Functie
Annemarie Profittlich, bestuurder
T 024 67 88 474 (secretariaat)
 
Tessy Geurink, regiomanager Nijmegen – Arnhem
met als extra aandachtsgebied: Pleegzorg
T 06 36 512 495 
Ingrid van Sluijs, regiomanager Maas – Waal
met als extra aandachtsgebied: contractbeheer, cliëntadministratie, crisishulpverlening en bereikbaarheidsdienst
T 06 10 18 84 97
Jan Smolders, regiomanager Rivierenland
T (0344) 750 700

 
Lambert Damen, zorgmanager
(naschoolse) dagbehandeling, combigroepen, Meander en gezinsgerichte trainingen Stop4-7, Minder Boos en Opstandig
T 06 20 95 59 35
 
Madeleine Theunissen, zorgmanager
behandelgroepen 12+, fasehuizen, gezinshuizen, time-out huis
T 06 10 47 66 73
 
Teeja Bongaards, zorgmanager
behandelgroep 12-, gezin centraal met flexibel verblijf, gezinshuis plus (woonhuis),
speelhuizen, logeerhuizen (respijtzorg)
T (024) 38 16 111
T 06 20 15 49 11
Idje Ernes, regiodirecteur
Entrea Onderwijs Tiel
T (0344) 750 700
Karin van der Velden, regiodirecteur
Entrea Onderwijs Nijmegen
T (024)  38 16 160
 
Marcel Quanjel, manager Beleid en Advies
Bedrijfsbureau: communicatie, kwaliteit en veiligheid, P&O adviseurs
T (024) 37 80 806
T 06 11 00 36 13
 
Ruud Borjans, manager Beheer en Control
Bedrijfsbureau: financiële administratie, P&O, ICT, facilitair beheer
T (024) 38 16 111
T 06 21 82 02 93