De hulpvraag van het kind en zijn gezin centraal stellen, dat doen we. Daar begint de best passende hulp immers mee.

Waar willen kind en gezin mee geholpen worden? Door samen aandacht te hebben voor deze vraag, kunnen we helpen op een manier die het beste past. Thuis, in de buurt, op onze locaties, op de eigen school, op onze school, tijdelijk in een ander gezin of in een groep. Maatwerk noemen we dat. Zoveel mogelijkheden omdat er zoveel verschillende hulpvragen en gezinnen zijn. En zoveel mogelijkheden van hulp omdat onze deskundigheid zo groot en zo breed is. Onze cliënten waarderen dat al veel jaren met het rapportcijfer 8. En daar zijn we trots op.

Inbreng van kinderen en ouders

De best passende hulp wordt alleen mogelijk door de inbreng die kinderen en het gezin zelf hebben. In gesprekken met elkaar en in vragenlijsten. Op deze manier kunnen we namelijk zien of de hulp echt helpt.
Kijk naar dit filmpje waarin Vicky vertelt hoe het invullen van vragenlijsten haar heeft geholpen bij het krijgen van de juiste hulp.

terug naar home