Hier vindt u informatie over afspraken, regelingen en formulieren die gelden binnen onze scholen. Informatie over onze huisregels vind u op de pagina 'rechten en plichten"

Klachtenregeling
Klachtenregeling

Medicatieprotocol
Met dit formulier geeft u de school toestemming voor incidentele medicatie (paracetamol bijvoorbeeld) of voor bezoek aan spoedeisende hulp wanneer dit nodig zou zijn.

Hier leest u de uitleg hierover.
Het protocol medicatiebeleid Entrea geeft duidelijkheid over ons medicatiebeleid.
 


Meldingsformulier medicatie
Met dit formulier laat u de school officieel weten welke medicijnen uw kind gebruikt, en welke hoeveelheid op welk moment uw kind moet krijgen, onder schooltijd.
Hier leest u de uitleg hierover.

 


Pest- en cyberpest protocol Entrea onderwijs

 


Privacyreglement leerlinggegevens
Privacyreglement leerlinggegevens
(over het protocol is nog overleg met GMR gaande)
Folder privacyreglement leerlinggegevens
 


Protocol beeldopnamen
Protocol beeldopnamen
(voorgenomen protocol, er is nog overleg met GMR gaande).
 


Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Entrea Onderwijs


Verlof aanvragen
Dit formulier kunt u printen, invullen en ondertekenen. Het ingevulde formulier levert u vervolgens in bij de teamleider.Gezonde school, gezonde voeding en traktaties  
Regio Tiel heeft afspraken over gezond eten vastgelegd in een notitie voedingsbeleid. Hierin vindt u informatie over gezond eten en drinken in de pauzes en over traktaties.