Entrea staat voor specialistische jeugdhulp, gezinsbehandeling en opvoedingsondersteuning bij complexe opvoedingsproblematiek, waarbij de ontwikkelvraag van het kind centraal staat.


Competenties voor maatwerk
We werken als maatwerkvoorziening. We hebben geen vaste trajecten in tijd of in omvang van uren. We stemmen intensiteit en samenstelling van de zorg steeds af op de behoefte en de kracht van het kind en het gezin. Daarvoor worden zorgvormen zowel ná elkaar als, tegelijkertijd, náást elkaar ingezet. In onze behandeltrajecten werken wij samen met andere deskundigen, bijvoorbeeld rond individuele therapieën. Onze hulpverlening richt zich direct op alle leefgebieden rond het kind: in het gezin, binnen de familie, op school en binnen het sociale netwerk van kind en gezin. We kijken daarbij naar de veiligheid van het kind.  

Dienstverlening Entrea specialistische jeugdzorg: crisis, gezinsbehandeling, consultatie en advies, respijtzorg, dagbehandeling, (tijdelijk) wonen.
Kijk bij Folders voor meer informatie. 


 
Download ook het overzicht Aanbod entrea lindenhout.
 SNS
Hester Jansen over
Sociale Netwerk Strategieën