Entrea staat voor specialistische jeugdhulp, gezinsbehandeling en opvoedingsondersteuning bij complexe opvoedingsproblematiek, waarbij de ontwikkelvraag van het kind centraal staat.

Competenties voor maatwerk
We werken als maatwerkvoorziening. We hebben geen vaste trajecten in tijd of in omvang van uren. We stemmen intensiteit en samenstelling van de zorg steeds af op de behoefte en de kracht van het kind en het gezin. Daarvoor worden zorgvormen zowel ná elkaar als, tegelijkertijd, náást elkaar ingezet. In onze behandeltrajecten werken wij samen met andere deskundigen, bijvoorbeeld rond individuele therapieën. Onze hulpverlening richt zich direct op alle leefgebieden rond het kind: in het gezin, binnen de familie, op school en binnen het sociale netwerk van kind en gezin. We kijken daarbij naar de veiligheid van het kind.  


Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid, onder andere:
Ambulante Spoedhulp, Intensief Kort Ambulant, Crisispleegzorg, Tijdelijk Verblijf Groep, Hoog Risico Team


Hulp bij dreigende crisis of onveiligheid in een gezin

Intensieve ambulante gezinsbehandeling en opvoedingsondersteuning, onder andere:
Gezin Centraal,  16PLUS, Begeleid wonen jonge moeders, Baby-in-zicht, Video Home training, Bewerkelijke zorgmeldingen

(Gezins)therapie, onder andere:
Ouderschap Na Scheiding (ONS) evt. met begeleide omgang, Relationele Gezinstherapie (RGT), therapie op basis van Theraplay, (Gezins)Psychomotorische therapie, Lerend Luisteren

Training, ook in combinatie met (Entrea) Onderwijs, onder andere:
Stop4-7, Minder Boos en Opstandig, VaardigheidstrainingenAmbulante gezinsbehandeling
Opvoedondersteuning

Ondersteuning/ontlasting van (intensieve) opvoeding thuis. Onder andere:
Logeerhuis, Speelhuis, Vakantie-opvang
Meeloopgezinnen
Weekend- vakantiepleegzorg

 


Respijtzorg

Dagbehandeling gericht op thuis, school en sociaal leven, onder andere:
Dagbehandeling jonge kind, Peutergroep, Buitenschoolse opvang, (Naschoolse) Dagbehandeling

Dagbehandeling in combinatie met Entrea Onderwijs om schooluitval te voorkomen, onder andere:
Combigroep in Nijmegen en Meander in Tiel
 


Dagbehandeling

Wonen in een woonvorm die een thuissituatie zo dicht mogelijk benadert, gericht op weer naar huis gaan of zelfstandig leren wonen. Onder andere:
Pleegzorg, Gezin Centraal met flexibel verblijf, Gezinshuis, Gezinshuis Plus, Behandelgroep, KamertrainingPlus (v/h fasehuis), Begeleid wonen (ook voor jonge moeders) of -bij crisis- Tijdelijk Verblijf Groep


(Tijdelijk) wonen

Consultatie en advies
De School Als Vindplaats, Hoog Risico TeamHoog Risico Team

Diagnostiek
Ambulant onderzoek, diagnostiek met verblijf,
waar nodig ook diagnostiek naar het gezin
 

 

Vrijgevestigde jeugdprofessionals
Om maatwerk te leveren in behandeltrajecten werken wij samen met vrijgevestigde jeugdprofessionals. Dit doen wij op basis van een overeenkomst.

Regio Nijmegen
Inspiegeling
JOIN
Kim van Berkum
Kind en Beweging
Ko-mama
Menswerk
Orthopedagogische Praktijk Sterk
Paardenwijs
Praktijk De Ronde
Relatie-Gezinstherapie Druten
Re-Source
STAP Jeugdhulp

Regio Rivierenland
Orthopedagogenpraktijk Ontdek
Pedagogische Praktijk Tiel
MB Kinder- en Jeugdpsychologie
Van Binnen Speltherapie

SNS
Hester Jansen over
Sociale Netwerk Strategieën