Aanmelden voor pleegzorg met netwerkonderzoek

Vul onderstaande formulieren in.
Bij de vraag overige verzorgers de gegevens van netwerkpleegouders invullen.
(naam, adres, tel.nummer, mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer (IBAN) )

De volgende toewijzingen (= beschikking) zijn nodig:
  • pleegzorg (7 etmalen per week of 2 etmalen per weekend)
  • netwerkonderzoek
  • VIB-G ( wordt ingezet als dit nodig is, anders geen verzilvering)
Mogelijkheid tot extra inzet begeleiding middels:
  • Begeleiding bij plaatsing pleegzorg (= extra uren voor opvoedondersteuning)

Bijlagen:
  • De eerste beoordeling van netwerksituatie / risicotaxatie
  • Machtiging tot inwinnen van informatie door de Raad voor de Kinderbescherming in verband met de Verklaring Geen Bezwaar

Belangrijk:
  • Het kind dient ingeschreven te staan op het adres van de netwerkpleegouders (tenzij het weekend/vakantiepleegzorg betreft)
  • Voorwaarde voor acceptatie door Entrea is een VGB (Verklaring van Geen Bezwaar), afgegeven door de Raad van de Kinderbescherming
  • Voor meer informatie / folders: zie de website van Entrea www.entrea.nl

Ook op de site van Pleegzorg Nederland www.pleegzorg.nl is veel informatie te vinden, o.a. over de financiën

Aanmeldformulier met eerste beoordeling netwerksituatie/risicotaxatie
Bijlage : formulier aanvraag verklaring geen bezwaar