Entrea Onderwijs

Entrea heeft scholen in Nijmegen, Ubbergen en Tiel. Dit zijn scholen voor speciaal onderwijs. Speciaal voor kinderen die het in hun klas op de gewone basisschool (te) moeilijk vinden om te leren.

Je kunt vanaf je vierde tot en met je twaalfde of dertiende jaar op onze scholen speciaal onderwijs volgen. Hiervoor heb je een verklaring nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs waar jouw huidige school bij hoort.

Veel van onze leerlingen vinden het moeilijk om te plannen of om hun aandacht bij de les te houden. Ze zijn snel afgeleid en vinden het moeilijk om van de ene naar de andere taak over te gaan. Zelfstandig werken vinden ze vaak ook lastig. Het is fijn dat je op onze school niet de enige bent die met deze problemen te maken heeft.

Leerkrachten kunnen je ook begeleiding geven op je eigen school.

Wil je graag meer informatie of een kennismakingsgesprek dan kun je contact opnemen met :
Yvonne Bennink op nummer 06 - 42 75 86 52 (regio Nijmegen: De Tapir, De Berg, De Bron)
Linda Peters en Jan Meuleman op nummer 0344 - 750 700 (regio Tiel: De Hertog) 
of via mail info@entreaonderwijs.nl


 

 


Zomaar een schooldag bij Entrea Onderwijs

Nardi Miggiels is teamleider/leerkracht. In deze video vertelt zij hoe een dag in de klas eruit ziet.