Schooltijden


Continurooster regio Nijmegen: De Berg, De Bron en De Tapir

school begint om 8.45 uur en eindigt om 14.15 uur
 

Continurooster regio Tiel: De Hertog

school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur
 


Schoolvakantie begin schooljaar 2018-2019

Vakantierooster regio nijmegen -
De Berg, De Bron en De Tapir

1e schooldag    21 augustus 2018
Studiedag 25 september
Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober
Studiedag 6 december 2018
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019
Studiedagen 1 februari 2019
  4 februari 2019
Voorjaarsvakantie 1 maart 2019 carnaval, vrij om12.00 uur
4 maart t/m 8 maart 2019
Paas- en meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Studiedag 19 juni 2019
Zomervakantie 5 juli vanaf 12.00 uur vrij
8 juli t/m 16 augustus 2019 

Vakantierooster regio Tiel -
De Hertog

1e schooldag 27 augustus 2018
Studiedag 25 september
Studiedag 5 oktober
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober
Studiedag 6 december 2018
Kerstvakantie 21 december 2018, vrij om 12.00 uur
24 december t/m 4 januari 2019
Studiedagen 1 februari 2019
  4 februari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Tweede Paasdag 22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart
Pinkstervakantie
30 mei t/m 10 juni 2019
Studiedag 26 juni 2019
Zomervakantie 19 juli 2019, vrij om 12.00 uur
22 juli t/m 30 augustus 2019