Schooltijden


Continurooster regio Nijmegen:

school begint om 8.45 uur en eindigt om 14.15 uur
 

Continurooster regio Tiel:

school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur
 


Schoolvakantie begin schooljaar 2018-2019

Vakantierooster regio Nijmegen

1e schooldag    21 augustus 2018
Studiedag 25 september
Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober
Verdere rooster volgt   

Vakantierooster regio Tiel

1e schooldag 27 augustus 2018
Studiedag 25 september
Studiedag 5 oktober
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober
Verdere rooster volgt