Rechten en plichten

Je kunt erop vertrouwen dat wij jou serieus nemen en goed naar je luisteren. Je krijgt bij Entrea een vaste hulpverlener of leerkracht. Hij of zij praat ook met je ouders. Samen bespreek je waar je aan wilt werken en zoek je naar oplossingen.Samen gaan jullie kijken wat voor jou goed werkt.

InformatiefoldersDe folder Welkom geeft informatie over de huisregels van Entrea en waar we ons samen aan houden.

In een folder kun je lezen hoe we met het privacyreglement cliëntgegevens omgaan. Wat schrijven we allemaal op en wat bewaren we van jou? Er is een aparte folder over hoe we met leerlinggegevens binnen Entrea Onderwijs omgaan.

De folder Jij bent belangrijk gaat over inspraak, informatie en hoe we met jou omgaan.

Ben je ontevreden dan kun je een Klacht indienen. Een klacht over de professionaliteit van de hulpverlener jeugdzorg kan ook behandeld worden in een tuchtcollege. De klachtenregeling van onze scholen lees je in de schoolgids.

Wij willen graag samen met jou een oplossing vinden. Dus vertel het ons.
 

PrivacyApp

voor jongeren
→ Download de Twitter-app 
privacy.jeugdconnect.nl

POCKETKAART
speciaal voor jou

 

Vertrouwenspersoon
Zorgbelang Gelderland