Informatie gescheiden ouders

Bij een echtscheiding horen afspraken over de manier waarop u als ouders belangrijke beslissingen neemt over de kinderen, en hoe u elkaar informeert.
Heeft u beiden het ouderlijk gezag en bent u beiden betrokken bij de opvoeding en hulpverlening, kunt u de post van Entrea op twee adressen ontvangen. Het gaat hier om algemene post, folders en berichtgeving over start, einde of verandering van de hulp. 
Bij inzage en het verstrekken van schriftelijke hulpverleningsinformatie, zoals zorgovereenkomst of gespreksverslagen, zijn de afspraken uit de wet en ons dossierbeleid leidend. Deze gelden ook bij een informatievraag van een ouder zonder ouderlijk gezag. 

Ouder met en zonder gezag

Bent u gescheiden en hebt u als verzorgende ouder het ouderlijk gezag, dan bent u verantwoordelijk voor het informeren en consulteren van de ouder zonder gezag.

De ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage in het dossier van het kind, maar kan ons wel om informatie vragen; hoe het met het kind gaat of de uitslagen van een onderzoek.

De informatieverstrekking kan geweigerd worden als deze informatie ook niet aan de ouder met gezag wordt gegeven of als deze informatie in strijd is met het belang van het kind.

 
Bij vragen kunt u terecht bij onze medewerkers van de helpdesk Aanmelding en Informatie:
T 024 - 37 80 806.