Onze hulp is maatwerk

Uw hulpvraag staat centraal. Vanuit onze deskundigheid en mogelijkheden spreken we de (gezins)behandeling af die bij uw vraag past. Onze hulp is maatwerk. Hulp wordt thuis, op school, bij u in de buurt of op een van onze locaties geboden.

In onze behandeling benutten we vooral de kracht van de samenwerking van kind, ouders en het netwerk, waardoor uw kind en uw gezin op eigen kracht verder kunnen. U kunt vertrouwen op onze deskundigheid op het gebied van vele vormen van opvoedingsondersteuning en gezinsbehandeling, ouderschap na scheiding, flexibele dagbehandeling en tijdelijke woonvormen.

Soms is het niet zo duidelijk waar het gedrag van een kind of de moeilijkheden in de opvoeding vandaan komen. Om antwoord te kunnen vinden op deze vraag, kunt u om diagnostisch onderzoek vragen.

 

Jeugdzorg en Onderwijs

Entrea benut de kracht van de combinatie van jeugdhulp en onderwijs. Er zijn combigroepen voor extra ondersteuning aan kinderen die het moeilijk vinden om de hele dag goed in een klas te functioneren. Wanneer ouders en school het noodzakelijk vinden om extra hulp of ondersteuning in te zetten, kan dit binnen Entrea gerealiseerd worden. Hierbij valt te denken aan ambulante begeleiding of (flexibele) dagbehandeling.


Kosten

Met een gemeentelijke beschikking zijn er aan onze jeugdhulp en opvoedingsondersteuning geen kosten verbonden.