Medezeggenschapsraad

De scholen van Entrea Onderwijs hebben ieder een medezeggenschapsraad (MR).
Hierin zitten drie gekozen ouders en drie gekozen medewerkers van de school. De MR heeft inspraak en geeft adviezen over het beleid op de school. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het werk van de MR.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin beide scholen vertegenwoordigd zijn. Deze raad heeft inspraak en geeft adviezen over het bovenschoolse beleid binnen Entrea Onderwijs.

 


Ik wil iets besproken hebben in de (G)MR, hoe doe ik dat?

Zijn er zaken die u belangrijk vindt en besproken wilt hebben in de (G)MR? Stuur ons dan een mail met uw vraag of onderwerp. 
 Aanmelden voor de MR?

Wanneer er een vacature is in de MR dan leest u hierover een bericht op deze website en er komt een bericht in de nieuwsbrief van school.