Schooltijden
 

Continurooster regio Nijmegen:

school begint om 8.45 uur en eindigt om 14.15 uur
 

Continurooster regio Tiel:

school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur
 


Schoolvakanties schooljaar 2017-2018

Vakantierooster regio Nijmegen

Eerste schooldag 28 augustus
Studiedag 26 september
Herfstvakantie 16 t/m 20 okt
Studiedag 29 november
Kerstvakantie 22 dec t/m 5 jan
Studiedagen 2 en 5 febr
Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 febr
Studiedag 29 maart
Goede vrijdag 30 maart
Tweede Paasdag 2 april
Studiedag 3 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaartsvakantie 30 apr t/m 11 mei
Tweede Pinksterdag 21 mei
Studiedag 21 juni
Zomervakantie 9 juli t/m 17 aug
 
 

Vakantierooster regio Tiel

Eerste schooldag 21 augustus
Studiedag 26 september
Herfstvakantie 16 t/m 20 okt
Studiedag 29 november
Kerstvakantie 22 dec t/m 5 jan
Studiedagen 2 en 5 febr
Voorjaarsvakantie 26 febr t/m 2 mrt
Studiedag 30 maart
Tweede Paasdag 2 april
Studiedag 16 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaartsvakantie 23 april t/m 4 mei
Tweede Pinksterdag 21 mei
Studiedag 21 juni
Zomervakantie

 
13 juli 2018,
uit om 12.00 uur
16 juli t/m 24 augustus