Schooltijden
 

Continurooster regio Nijmegen:

school begint om 8.45 uur en eindigt om 14.15 uur
 

Continurooster regio Tiel:

school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur
 


Schoolvakanties schooljaar 2017-2018

Vakantierooster regio Nijmegen
Eerste schooldag  28 augustus 2017
Studiedag              26 september
Herfstvakantie       16 oktober t/m 20 oktober
Studiedag              29 november
Kerstvakantie        22 december 2017, 
                              uit om 12.00 uur
                              25 december t/m
                              5 januari 2018
Studiedagen          2 februari 2018 en 
                              5 februari
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m
                              16 februari
Studiedag              29 maart
Goede vrijdag        30 maart
Tweede Paasdag  2 april
Studiedag              3 april
Koningsdag           27 april
Mei- en Hemelvaartsvakantie
                              30 april t/m 11 mei
Tweede Pinksterdag 21 mei
Studiedag             21 juni
Zomervakantie     6 juli 2018
                             9 juli t/m 17 augustus
 

Vakantierooster regio Tiel

Eerste schooldag 21 augustus 2017
Studiedag            26 september 2017
Herfstvakantie     16 oktober t/m 20 oktober
Studiedag            29 november
Kerstvakantie       22 december 2017,
                             uit om 12.00 uur
                             25 december t/m 
                             5 januari 2018
Studiedagen         2 februari 2018 en
                             5 februari
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m
                             2 maart
Studiedag            30 maart
Tweede Paasdag 2 april
Studiedag            16 april
Koningsdag         27 april
Mei- en Hemelvaartsvakantie
                            23 april t/m 4 mei
Tweede Pinksterdag 21 mei
Studiedag           21 juni
Zomervakantie   13 juli 2018,
                           uit om 12.00 uur
                           16 juli t/m 24 augustus