Huisregels

Om de samenwerking met u, het bezoek aan onze locaties of het verblijf van uw kind op school of in een groep zo plezierig mogelijk te laten zijn, zijn er een aantal huisregels. Een correcte bejegening is er een van. In de folder 'Welkom bij Entrea' leest u hierover meer.

 

Het dossier

Wij hebben geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. De afspraken hierover zijn vatgelegd in privacyreglementen. In de folder privacyreglement cliëntgegevens kunt u hierover lezen. Voor de ouders van onze leerlingen is er de folder over het privacyreglement leerlinggegevens

 


Klacht onderwijs

Als er een probleem is gaan we graag samen met u op zoek naar een oplossing. Als het gezamenlijk niet lukt, kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon of een externe vertrouwenspersoon. U leest hierover meer in de schoolgids.
Al onze scholen hebben een wettelijk verplichte klachtenregeling.

Klacht jeugdzorg

U kunt met uw klacht terecht bij onze medewerkers, klachtenfunctionaris, Het Advies - en Klachtenbureau Jeugdzorg (T 088 55 51 000) of de klachtencommissie. U kunt onze klachtenfunctionaris bellen T (024) 37 80 806 of mailen klachtenfunctionaris@entrea.nl. U kunt ook het klachtenformulier gebruiken. Een klacht over (de professionaliteit van) onze hulpverleners in de jeugdzorg kan behandeld worden in een tuchtcollege.

 


 


Elkaar serieus nemen

Informatie over wat u als ouder/cliënt van ons kan verwachten.