Speciaal onderwijs en Ambulante begeleiding op maat

Onze scholen zijn er speciaal voor kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Door de kleinere klassen met meer begeleiding, zorgen we ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen. Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op het leerprogramma van de reguliere basisschool, maar we stemmen dit zorgvuldig af op de individuele onderwijsbehoeften van de kinderen. Entrea Onderwijs biedt ook de mogelijkheid van ambulante begeleiding op de eigen school van uw kind. 

In onze onderwijsregio's zijn wij actief in de beide samenwerkingsverbanden 'Stromenland' en 'Betuws Primair Passend Onderwijs' (BePo). Ook op deze websites kunt u belangrijke informatie lezen. 
 
Voor de scholen van Entrea geldt een vrijwillige ouderbijdrage, zoals die algemeen binnen onderwijs geldt. Deze ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld.

 

Onderwijs en zorg

Entrea benut de kracht van de combinatie van onderwijs en zorg. Kinderen met een onderwijs- en een zorgvraag krijgen ondersteuning op maat. Zo zijn er combinatiegroepen voor extra ondersteuning aan kinderen die het moeilijk vinden om de hele dag goed in een klas te functioneren. Ook wanneer ouders en school het wenselijk vinden om extra begeleiding of ondersteuning in de klas of thuis in te zetten, is dit binnen Entrea te realiseren. Hierbij valt te denken aan ambulante begeleiding of (flexibele) dagbehandeling. 
 

   speciaal onderwijs

 

Zwemmen op een studiedag

Zwemmen is ontspannend, gezond én een gezellige bezigheid. Wij willen dit graag stimuleren en daarom kunnen leerlingen als er een studiedag is op school, komen zwemmen voor slechts
€ 2,00 p.p. (i.p.v. € 5,30) in Sportfondsenbad Nijmegen-West.
Lees meer
WAuW Congres 2017
Samen gaan voor Autismevriendelijk Wijchen
Flyer A4 WAuW Congres
Uitnodiging WAuW Congres 2017

Wilt u weten onder welke onderwijsregio uw woonplaats valt? Kijk dan op
Entrea op de kaart


Een schooldag bij Entrea Onderwijs

Nardi Miggiels is leerkracht van groep 8 bij onze school op Hengstdal 2 in Ubbergen. Zij vertelt in deze video hoe een dag in de klas eruit ziet.