ANBI

Naam

Stichting Entrea/Lindenhout-groep
KvK 68436246

Stichting Entrea Jeugdzorg
KvK 41261288
RSIN 3699705

Stichting Entrea Onderwijs
KvK 64927296
RSIN 855906789


Contactadres

Hengstdal 6
6574 NA Ubbergen
Postbus 10545
6500 MB Nijmegen
T (024) 38 16 111
www.entrea.nl


Doelstelling

Gespecialiseerde jeugdzorg en speciaal basisonderwijs in Gelderland-Zuid voor kinderen en hun gezin met specieke onderwijs-, opvoedings- en opgroeibehoeften. 


Procuratieregeling

Procuratieregeling stichting Entrea


Beloningsbeleid

Medewerkers ontvangen een salaris conform de CAO Jeugzorg of CAO Primair Onderwijs. De beloning van bestuurder(s) valt binnen de WNT.


Jaarverantwoording

Maatschappelijk jaarverslag 2016 Entrea Jeugdzorg
Bestuursverslag 2016 Entrea Onderwijs
 

Bestuurlijke organisatie

Raad van Bestuur
Entrea/Lindenhout-groep

Mevrouw A. van Zon
Mevrouw A. Profittlich


Raad van Toezicht
Entrea/Lindenhout-groep

De heer R.J.W.M.Coolen van Brakel
De heer W.J.A. Lensen
De heer H.A. Arnoldy
Mevrouw D.S. Terporten Hop
Mevrouw M.B. Visser
Mevrouw M.J. van Strien