Onderzoek en Ontwikkeling

Entrea is steeds op zoek naar innovatie en verbetering. Wij hechten veel waarde aan een actieve participatie in een regionale samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Naast Praktikon, onze verzelfstandigde onderzoekseenheid, zijn Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) belangrijke partners. Op landelijk niveau werkt Entrea samen met andere Jeugd- en Opvoedingsorganisaties in het SEJN (samenwerking effectiviteit jeugdzorg Nederland) en in Consortium Pi7 (de zeven pedologische instituten).

Praktikon

Praktikon BV is de verzelfstandigde onderzoekseenheid van Entrea. Praktikon is onafhankelijk, maar de band met Entrea is een intensieve. Zo voert Praktikon onderzoek voor ons uit, ondersteunt ons bij de organisatie van onderzoek en traint medewerkers van Entrea in hun rol bij de uitvoering van onderzoek.

Radboud Universiteit en Inside Out

Entrea heeft een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Radboud Universiteit (RU), bekleed door de directeur van Praktikon. Verder is aan de Radboud Universiteit de door ZonMW als excellente onderzoeksgroep erkende Academische Werkplaats Inside Out gevestigd. Entrea is een van de participanten daarin.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

De HAN kent het lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd. Ook daar levert Entrea een actieve inbreng. Verder is binnen de samenwerking met de HAN een belangrijke plek ingeruimd voor het ontwikkelen van een programmatisch gestuurd aanbod van onderzoeksvragen voor afstudeerders van de HAN.

 

Introductiefilmpje
van het HAN lectoraat
Werkzame Factoren
in de Zorg voor de jeugd