Jeugdhulp of opvoedingsondersteuning

tabel met zoekvenster op hulpvraag?? of doorklikmogelijkheid

Speciaal onderwijs of ambulante begeleiding in regulier onderwijs

De scholen van Entréa zijn gespecialiseerd in primair onderwijs aan kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Roelant-Berk en Beukschool

De Roelant-Berk en Beukschool is deskundig op het gebied van leerlingen met externaliserende (gedrags)problematiek. Kinderen die zichzelf en hun omgeving in de weg zitten met hun gedrag. Ze zijn bijvoorbeeld overbeweeglijk, impulsief, vaak boos, kunnen zich moeilijk concentreren of inleven in de ander en veroorzaken problemen op school. In Rivierenland heeft deze school speciaal onderwijsaanbod in samenwerking met 's Heeren Loo.

Pedologisch-Instituutschool

De Pedologisch-Instituutschool is deskundig op het gebied van internaliserende problematiek. De leerlingen hebben vaak een stoornis in het autistisch spectrum. Zij zijn bijvoorbeeld faalangstig, in zichzelf gekeerd, hebben moeite met communiceren of zijn dwingerig en willen niet bijgestuurd worden. 

Soms is er door de problematiek bij het kind extra ondersteuning nodig binnen de eigen school om passend onderwijs of een betere overgang naar het middelbaar onderwijs te realiseren. Entréa kan dan iets betekenen in ambulante begeleiding of met een brugklastraining.

 

Onderwijs voor Iedereen:
speciaal onderwijsaanbod in Rivierenland door RBB-school en 's Heeren Loo
(link naar folder)