Aanmelden als pleeggezin

De kennismaking met pleegzorg en de aanmelding als pleeggezin verlopen volgens de volgende stappen.

1. Vraag informatie aan.

Wilt u informatie over pleegzorg? In het speciale magazine Pleegzorg leest u alles wat u wilt weten. Via het aanvraagformulier kunt u het magazine aanvragen. U ontvangt dit dan zo snel mogelijk per post.

2. Bezoek een informatieavond over pleegzorg.

Tijdens de informatieavonden vertellen een pleegzorgbegeleider en pleegouder u uitgebreid wat pleegzorg inhoudt en hoe pleegouders worden voorbereid. De bijeenkomst is van 20.00 tot ongeveer 21.30/22.00 uur. De informatieavond is geschikt voor 16 belangstellenden. Is het aantal van 16 bereikt dan vragen wij u de deelname naar een volgende informatieavond te verplaatsen. De data van de informatieavonden vindt u in de kalender hiernaast. U kunt zich - tot een week voor de bijeenkomst - hiervoor aanmelden.

Het is wellicht belangrijk om te weten dat tot het eind van het jaar onze informatie-bijeenkomsten alleen gericht zijn op crisispleegzorg en langdurige pleegzorg. Voor de kinderen die deze pleegzorgvraag hebben, zijn we nog op zoek. 
Weekend- en vakantiepleegzorg zal de komende maanden geen thema zijn en komt in 2018 weer in onze informatiebijeenkomsten terug. 


3. Na de informatieavond kunt u zich aanmelden als pleegouder.

Dit doet u met de aanmeldingsformulieren die u op deze avond heeft ontvangen of met de aanmeldingsformulieren op deze website. Vul ze volledig in, print ze uit en stuur ze na ondertekening (gratis) op naar Entrea, secretariaat Pleegzorg.

 
Kalender