Pleegouder worden

Iedereen kan in principe pleegouder worden: alleenstaanden, echtparen, homoseksuele partners en samenwonenden met of zonder kinderen. Inkomen en gezinssamenstelling zijn géén criteria.
 

Niet altijd meteen een pleegkind in huis

Als u na de voorbereidingsfase pleeggezin wordt, kan het even duren voordat er een pleegkind bij u komt wonen. Een pleeggezinplaatsing gebeurt namelijk 'kindgericht'. De behoefte van het kind staat altijd centraal. De match is gericht op het vinden van een gezin dat het beste past bij wat het aangemelde kind nodig heeft en het beste aansluit op de samenwerking met ouders. Het is daarom niet voorspelbaar wanneer er een beroep op een pleeggezin gedaan zal worden. Het kan zijn dat dit een tijd duurt.


We zijn vooral op zoek naar gezinnen

  • die kinderen en jongeren van 0 tot 18+ een lang verblijf willen bieden
  • die een crisisplaatsing met kort verblijf willen bieden zo lang als nodig is.

Lees hier ons relatiemagazine Present

Een filmpje uit ons relatiemagazine Present
Alice is al bijna zes jaar pleegouder bij Entrea.
Samen met haar man Ruud zorgt zij voor twee pleegkinderen.

 We hanteren voor alle pleeggezinnen dezelfde voorwaarden om een goede en veilige plek voor kinderen te bieden:

  • U bent 21 jaar of ouder en u heeft in het verleden geen gewelds- of zedendelict begaan. Er wordt hiervoor een ‘verklaring van geen bezwaar’ gevraagd bij de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Bij basispleegzorg hanteren wij een leeftijdsgrens van de pleegouder. Wij kijken naar verschil van leeftijd van de oudste pleegouder en het pleegkind. Dit verschil mag niet groter zijn dan 42 jaar. Bij crisis kortverblijf en weekendpleegzorg geldt deze leeftijdsgrens niet.
  • U en eventuele andere gezinsleden kiezen samen voor pleegzorg.
  • Bij langverblijf pleegzorg hanteren wij als uitgangspunt dat het pleegkind maximaal twee dagen per week bij andere (kinder)opvang mag zijn.
  • Uw leefsituatie is stabiel. Een verhuizing, een zwangerschap, een nieuwe baan of (psycho)therapie van één van de gezinsleden zijn redenen om nog even te wachten met het pleegouderschap.
  • U beschikt over de gevraagde competenties, accepteert de procedures en de begeleiding van en de samenwerking met Entrea, die in een samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.
Meer informatie of aanmelden als pleeggezin?

Download de folder 'Pleegouder worden' als PDF