Een kind dat je kent

Ongeveer de helft van alle pleegkinderen woont bij een pleeggezin dat ze al kennen: bij grootouders, tantes en ooms, onderwijzers of buren. Deze belangrijke vorm van pleegzorg noemen we netwerkpleegzorg en heeft veel voordelen. Een kind blijft in z’n vertrouwde omgeving en voelt zich snel op z’n gemak. Entrea kijkt daarom altijd eerst of een kind bij familie of bekenden kan wonen.
 

De netwerkpleeggezinnen melden zich doorgaans niet rechtstreeks bij ons aan. Wanneer de verwijzer een kind voor pleegzorg aanmeldt en er is een gezin uit het netwerk die dit kind al verzorgt of wil verzorgen, wordt de informatie over dit gezin met de aanmelding meegestuurd.  Entrea start dan een netwerkonderzoek. We onderzoeken welke wensen er zijn voor de begeleiding en ondersteuning van het gezin en of er nog belemmeringen of specifieke aandachtspunten zijn. Dit netwerkonderzoek sluiten we af met een advies over de (voortzetting van de) pleegzorgplaatsing.


Download de folder 'Netwerkonderzoek' als PDF


 

 

netwerkonderzoek