Pleegouder zijn

Voor een goede pleegzorg is het belangrijk dat we goed samenwerken. Pleegzorg is een zorg van ons samen. Afspraken en wettelijke eisen liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst, pleegcontracten en zorgovereenkomsten. Als pleegouder heeft u een eigen pleegzorgbegeleider. Er zijn scholingsactiviteiten, waarmee u uw deskundigheid als pleegouder kunt vergroten of opfrissen, en u ontvangt een pleegzorgvergoeding.

Wanneer wij met u een samenwerkingsovereenkomst aangaan, kunt u een account aanvragen voor de community pleeggezinnen. Dit is een besloten website voor geaccepteerde pleeggezinnen van Entrea. Hierop vindt u alle informatie over deskundigheidsbevordering, regelingen en formulieren en van de Pleegouderraad van Entrea.


 

 

 

    Informatie   


Voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind.