Pleegouderraad (POR)

Voor Pleegouders is er een Pleegouderraad (POR), een advies- en overlegvorm van pleegouders van Entrea. Wij willen onze pleegouders direct betrekken bij het beleid en de ontwikkelingen van onze organisatie en van onze pleegzorg in het bijzonder.

De POR komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle pleegouders van Entrea. Zij informeert en adviseert over onderwerpen die pleegouders aangaan zoals begeleiding, scholing, regelingen.

POR reglement 

 

Aanmelden POR?

Wilt u lid worden van onze Pleegouderraad of meer informatie hierover? Meldt u dan aan bij Antoinette Buijs

 

Pleegzorg, een bijzondere vorm van jeugdhulp


Stelselwijziging Jeugd

Stelselwijziging Jeugd