Vergoeding pleegzorg

Als pleegouders ontvangt u een dagvergoeding vanaf het moment dat er een pleegkind bij u in het gezin woont.

Voor 2018 zijn door het Ministerie van VWS de volgende pleegzorgvergoedingen afgegeven:

Leeftijdscategorie Bedrag per dag Bedrag per maand  
0 t/m 8 jaar € 17,84 € 543,-
9 t/m 11 jaar € 18,04 € 549,-
12 t/m 15 jaar € 19,65 € 598,-
16 t/m 17 jaar € 21,69 € 660,-
18 jaar en ouder € 21,92 € 667,-