Ontwikkelvraag als uitgangspunt voor maatwerk

Als specialist zetten wij onze kennis in voor specialistische jeugdhulp, gezinsbehandeling, opvoedondersteuning en speciaal onderwijs. Deskundig, op maat en snel inzetbaar. 
 

Aanmelden Jeugdhulp en Opvoedingsondersteuning

Professionals van een gecertificeerde instelling, van het wijk- of gebiedsteam, maar ook huisartsen, kinder- en jeugdartsen, kunnen cliënten aanmelden door het invullen van dit aanmeldingsformulier.
Huisartsen, kinder- en jeugdartsen kunnen cliënten ook aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein (opgroeien en opvoeden).
 

Overleg en advies
Voor overleg over een aanmelding, advies of toewijzing kunt u altijd bellen met Richard Derksen en Yvonne Bennink, medewerkers van onze cliëntenlogistiek. Te bereiken van maandag tot en met vrijdag op T 024 37 80 806 of via mail teamccl@entrea.nl
 
Ook Mieke Deenen en Nicolle Weustink zijn als samenwerkende jeugdspecialist te bellen voor overleg en advies.                 

Richard en Yvonne Mieke Nicolle
T 024 37 80 806 T 06 26 681 186   T 06 20 472 161

Maatwerk

Onze hulp is gericht op gezinnen met complexe opvoedingsproblematiek, waarbij op meerdere leefgebieden hulpvragen zijn. Niet alleen als antwoord op een meervoudige hulpvraag, maar ook met een belangrijke preventieve betekenis. Het is onze taak als professionals in het gesprek met de cliënt  de overeenstemming te vinden over doel(en) en in te zetten specialistische ondersteuning of behandeling.

Maatwerk staat bij ons voorop en de hulp start zo snel als mogelijk is. Binnen drie weken na de aanmelding ontvangen cliënt en eventueel aanmelder een uitnodiging voor een startgesprek. Nog voor dit startgesprek ontvangen de ouder(s) en jongere (12 jaar en ouder) per e-mail een vragenlijst. De uitkomsten hiervan gebruiken we samen met hen om in het startgesprek nog beter de doelen van de hulp te kunnen afspreken.


Aanmelden speciaal onderwijs

Denkt u aan een van onze scholen voor speciaal onderwijs, dan kunt u in overleg met
Yvonne Bennink op nummer 06 - 42 75 86 52 (regio Nijmegen: De Tapir, De Berg, De Bron)
Linda Peters en Jan Meuleman op nummer 0344 - 750 700 (regio Tiel: De Hertog). 


Voor plaatsing op een van onze scholen, heeft het kind een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig in het kader van Passend Onderwijs. Kinderen die voor de hulpverlening van Entrea in een behandelgroep verblijven of een dagbehandelgroep bezoeken, kunnen gebruik maken van het onderwijs van Entrea zonder dat er eerst een toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd. Wij bekijken dan welke school en onderwijsprogramma het beste aansluiten bij de behoefte van het kind.