In de buurt


Entrea werkt lokaal. U vindt onze medewerkers in de regio's Rijk van Nijmegen en Rivierenland dicht bij de wijkteams en gebiedteams. Zij verbinden zich graag met hun deskundigheid aan de teams in de buurt om zo -aanvullend of als vervolg op de eerstelijns- hulp en ondersteuning aan het kind en zijn gezin aan te kunnen bieden. Onze ambulante hulpverleners komen bij gezinnen thuis en op scholen. Ook zijn er trainingen die georganiseerd worden op scholen of locaties in de regio. Zodra onze specialistische zorg kan worden afgeschaald, zal dit in nauwe samenwerking met het gezin plaatsvinden en via warme overdracht aan de betreffende lokale hulpverlener.

Onze deskundigheid en ons specialisme maken ook dat er hulpvormen en onderwijs zijn die aan locaties gebonden zijn of per regio geconcentreerd aan jeugdigen en hun gezin worden aangeboden. Entrea vervult op deze manier zowel lokaal als regionaal en bovenregionaal aanbod. Zo dichtbij als mogelijk is.

Voor overleg over een verwijzing of aanmelding kunt u altijd contact zoeken met een hulpverlener uit uw regio. U kunt ook bellen met Richard Derksen of Yvonne Bennink, onze medewerkers van de helpdesk Aanmelding en Informatie T (024) 37 80 806.


 

 


Casusoverleg

U kunt voor casusoverleg of bij vragen over gemeente-afspraken en aanbod ook altijd terecht bij Richard en Yvonne, onze medewerkers van de helpdesk Aanmelding en Informatie
T (024) 37 80 806.