Leren van elkaar

Het delen van kennis vinden wij belangrijk. Door kennis te delen kunnen we van elkaar leren in het belang van de kwaliteit van onze gezamenlijke ondersteuning aan het kind en zijn gezin, maar ook voor ons vakmanschap en de verdere professionalsering in jeugdhulp en onderwijs.

Binnen Entrea leren wij via intervisie en scholing. In het kader van professionalisering jeugdzorgwerkers wisselen wij trainingen en scholingsprogramma's uit met collega-organisaties. Entrea is door Cedeo erkend als opleidingsinstituut. Deze erkenning betekent dat onze interne opleidingen geaccrediteerd zijn door het SKJ (kwaliteitsregister jeugd). 
 


CURSUS PSYCHOPATHOLOGIE


Scholingsaanbod

Cursus Psychopathologie

Er is in toenemende mate speciale onderwijsbehoefte van kinderen met een problematiek of een stoornis. Wat is afwijkend gedrag en wanneer moet u zich zorgen maken? Welk gedrag dient onderkend te worden, vraagt speciale zorg en hoe doen we dat precies? Voorkom handelingsverlegenheid. Leer hoe u kinderen met een vorm van (een milde) psychopathologie kunt signaleren, opvangen en begeleiden en maak praktijk van passend onderwijs.

Voor: Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en onderwijsassistenten in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Naast individuele inschrijving is ook teamscholing (op maat en incompany) mogelijk. De cursus psychopathologie in de onderwijspraktijk is opgenomen in registerleraar.nl. De accreditatie is 28 registeruren.

Stages voor docenten

Docenten van MBO- en HBO-opleidingen kunnen bij ons (dag)stages lopen om de verbinding tussen praktijk en theorie te versterken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke de Laat, beleidsmedewerker opleidingen T (024) 67 88 427.


  

Folder