Onderzoek

Binnen Entrea vinden we het belangrijk om opvoedingsondersteuning en onderwijs vanuit een wetenschappelijk kader vorm te geven. We hechten ook veel waarde aan onderzoek dat vanuit HBO opleidingen opgezet wordt. De kracht hiervan ligt in de relatie tussen het onderzoek en de directe praktijk en een praktijkgericht eindproduct. In ons onderzoek naar effectiviteit van jeugdzorg en onderwijs werken wij intensief samen met Praktikon. Meer informatie over onderzoek vindt u bij 'over Entrea': Onderzoek en ontwikkeling.


Soorten onderzoek

Het meten van resultaten is een geïntegreerd onderdeel in onze gezinsbehandeling en opvoedingsondersteuning. Dit levert onze professionals zicht op de resultaten van de ondersteuning en stelt ons in staat onderbouwd te reflecteren, verbeteracties te formuleren en de hulp steeds effectiever te maken. We gebruiken gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten. Daarmee meten we de ernst van een probleem zowel aan het begin als aan het einde van de behandeling. Onze professionals bespreken de resultaten met de cliënt om ze te benutten in de behandeling. Binnen Entrea onderwijs lopen onderzoeken naar de best werkende onderwijsarrangementen vanuit onze deelname in het Pi7 Consortium. Ook binnen deze onderzoeken werken we samen met Praktikon.


Afstudeeronderzoeken

Entrea heeft, samen met collega-organisaties Pactum en Lindenhout, afspraken gemaakt met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en drie lectoraten van de HAN over de manier waarop we samenwerken in afstudeeronderzoeken. Wij presenteren de onderzoekopdrachten (voor SPH, MWD, Pedagogiek) tijdens een afstudeermarkt van de HAN. Studenten krijgen hier de gelegenheid hun belangstelling voor onderwerpen kenbaar te maken. De HAN verzorgt vervolgens het matchen. Studenten met het uitstroomprofiel Jeugdzorg krijgen daarbij voorrang. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij HAN-HSAO.

Studenten die níet aan de HAN studeren kunnen wij géén mogelijkheid tot afstuderen bieden. Wij verzoeken hen dringend hun aanvraag bij een andere organisatie te doen.

Overige afstudeeronderzoeken
Vragen over afstudeeronderzoeken vanuit andersoortige studierichtingen kunnen per e-mail gesteld worden.
 

 


Meer weten?

Bij vragen over lopende, verrichte of te verrichten onderzoeken kunt u terecht bij Marcel Quanjel, manager afdeling Onderzoek en Ontwikkeling
T (024) 37 80 806.


Nieuwsflits SNS-onderzoek

Lees hier de laatste nieuwsflits over het praktijkgericht onderzoek Sociale Netwerkstrategieën (SNS) vanuit een samenwerking tussen Entrea, NIM en Praktikon.