Samenwerking onderwijs

Entrea is actief in 'Stromenland' en 'Betuws Passend Primair Onderwijs' (BePo), de beide regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In de regio Tiel is er in ons onderwijsaanbod een speciale samenwerking met 's Heeren Loo. Entrea Onderwijs maakt verder deel uit van het consortium PI-7.


Samenwerking jeugdzorg
In de regio Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal, is er een speciale samenwerkingsovereenkomst met NIM Maatschappelijk werk voor de aansluiting van onze deskundigheid binnen sociale wijkteams en scholen. In de regio Nijmegen bieden we tevens specialistische jeugdhulp en opvoedingsondersteuning aan vanuit Samenwerkende Jeugd.

Ook is Entrea één van de samenwerkingspartners bij  ‘De Komeet’, een unieke samenwerking tussen passende opvang, passend onderwijs en hulpverlening voor het jonge kind, gesteund door de gemeente Wijchen. Vanuit innovatiebudget van gemeente Nijmegen werken we samen met Pluryn in speciale logeerhuizen en met NIM en Driestroom in het project 'Meeloopgezinnen'. In gemeente Culemborg zijn we actief in het project Ouders & Co. En met kinderziekenhuizen werken we samen in de hulpverlening aan gezinnen met chronisch zieke kinderen.

Bovenregionaal werken we eveneens samen in het aanbieden van acute zorg (spoedhulp) en bewerkelijke zorgmeldingen.

Entrea maakt Entrea tevens deel uit van de Gelderse werkgeverij Zorg en Welzijn.
 

 De Bereikbaarheidsdienst van Entrea verleent al vele jaren professionele ondersteuning 's nachts, in het weekend en op alle zon- en feestdagen bij (dreigende) crisismomenten. Misschien kan onze bereikbaarheidsdienst buiten de kantoortijden ook voor uw organisatie iets betekenen?