Afstudeeronderzoeken

Entrea heeft samen met collega-organisaties Pactum en Lindenhout afspraken gemaakt met HAN SOCIAAL en drie lectoraten van HAN over afstudeeronderzoeken.

Wij presenteren de onderzoekopdrachten (SPH, MWD, Pedagogiek) tijdens de afstudeermarkt(en) van de HAN. Studenten krijgen hier de gelegenheid hun belangstelling voor onderwerpen kenbaar te maken. De HAN verzorgt vervolgens het matchen. Voor studenten die gekozen hebben voor het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker is het verplicht een van deze opdrachten te kiezen. Anderen mogen het ook, maar studenten met uitstroomprofiel krijgen voorrang. Meer informatie is te verkrijgen bij HAN.

Studenten die niet aan de HAN studeren kunnen wij vooralsnog geen mogelijkheid bieden. Wij verzoeken hen hun aanvraag afstudeeronderzoek bij een andere organisatie te doen.

Per e-mail kunnen vragen over onderzoekopdrachten vanuit andersoortige studierichtingen gesteld worden.