Stages

Ieder studiejaar heeft Entrea een aantal stageplaatsen beschikbaar op MBO-, HBO- en op Universitair niveau. Wij bieden stageplaatsen binnen de hulpverlening, het onderwijs en bij de ondersteunende diensten. Zowel voltijd- als deeltijdstudenten kunnen bij ons stage lopen. Voor MBO-studenten bieden we alleen (zeer beperkt) stageplaatsen voor de beroepsopleidende leerroute (BOL), dus níet voor beroepsbegeleidende leerroute (BBL).

Jeugdzorgstages
In principe bieden we binnen Jeugdzorg alléén jaarstageplaatsen. Voor afstudeerstages en –onderzoeken zie onderzoeksaanvragen.
De jaarstages starten 2x per jaar, in september en in februari. De vacatures daarvoor worden in 2017 tussen 6 februari en 6 maart en medio-eind september op de website geplaatst.

Solliciteren kan alléén via de website, op een van de vacatures. Een student mag op maximaal 2 vacatures reageren.
Onderstaande sollicitaties worden niet in behandeling genomen:

  • sollicitaties die op een andere manier dan via de website worden aangeleverd
  • open sollicitaties buiten de gestelde vacatures om
  • derde en volgende sollicitaties in dezelfde stageperiode

Voor een stageplaats als hulpverlener op HBO-niveau, komen alleen studenten in aanmerking die een HBO-HSAO opleiding volgen en daarbij afstuderen binnen het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Studeer je niet binnen dit profiel af, dan heeft het geen zin om te reageren!

Stagevergoeding
Entrea Jeugdzorg kent een stagevergoeding van € 250,- per maand, bij een werkweek van minder dan 32 uur wordt de vergoeding naar rato verstrekt. Entrea Onderwijs kent geen stagevergoeding.

Meer informatie over stages?

Entrea Jeugdzorg
Voor algemene informatie over stageplaatsen kun je een e-mail sturen naar stages@entrea.nl
Entrea Onderwijs
Voor informatie over de stages binnen onderwijs kun je contact opnemen met de stagecoördinatoren op onze scholen.

Erkend SBB leerbedrijf 
Entrea is een erkend SBB leerbedrijf

 
Stages meer...

Er zijn op dit moment geen meldingen.

Folder Stagelopen bij Entrea