Aanvraagformulier voor onderzoek


Met behulp van dit aanvraagformulier kun je een onderzoek binnen Entrea aanvragen. Het begrip "onderzoek" houdt zowel wetenschappelijk onderzoek in als onderzoek in het kader van een afstudeerproject. We onderscheiden hierbij interne en externe aanvragen.

  • Interne aanvraag: aanvraag voor een onderzoek door Entrea zelf, waar al wel / nog geen geïnteresseerde voor is.
  • Externe aanvraag: aanvraag voor een onderzoekdoor een externe organisatie / persoon.
Een aantal onderdelen van dit aanvraagformulier is specifiek voor een intern of externe aanvraag; dit wordt in het formulier aangegegeven.
* Bij een interne aanvraag wordt er van uitgegaan dat de aanvraag is afgestemd met en goedgekeurd door het management
* Het eigendomsrecht van het ontwikkelde product berust bij de opdrachtgever. Het eindproduct voldoet aan de communicatierichtlijnen van Entrea