Raad van Toezicht entrea lindenhoutVan links naar rechts:

Susanne Terporten
Mijn werk in het dagelijks leven heeft zeker raakvlakken met het werkveld van Entrea en Lindenhout. Na vele jaren als officier van justitie te hebben gewerkt, ben ik sinds september 2014 werkzaam als rechter in het familierecht. En daardoor zie ik dagelijks in de zaken die ik behandel, hoe belangrijk het is dat er op allerlei vlakken goede jeugdhulp en -zorg verleend wordt. Het is mooi om daar vanuit de Raad van Toezicht ook een steentje aan bij te dragen. Na al weer een aantal jaren lid van de Raad van Toezicht van Entrea te zijn geweest, zet ik mij nu ook graag als lid van de Raad van Toezicht in voor de nieuwe organisatie.  


Wim Lensen
In het dagelijks leven ben ik directeur van de Venloop, een hardloopevenement met diverse thematische site events, dat met 25.000 deelnemers en bijna 150.000 bezoekers tot een van de grote evenementen in Nederland behoort. Ik ben zelf een generalist die vertrouwen uitspreekt en geeft aan kundige mensen om  me heen en graag voorwaarden creëert om te presteren. Daarbij de (financiële) middelen niet uit het oog verliezend. Ik ben al enige jaren lid van de Raad van Toezicht van Entrea geweest. Nu zet ik mijn kennis en ervaring graag in als lid van de Raad van Toezicht van Entrea/Lindenhout-groep.   
Hans Arnoldy  
Ruim dertig jaar van mijn actieve loopbaan ben ik in verschillende organisaties als bestuurder en als toezichthouder actief geweest en heb van beide kanten mogen ervaren wat werkt en wat niet. Begonnen als jurist, ben ik gevormd in bedrijfsleven, politiek en de laatste vijftien jaar als eindverantwoordelijk bestuurder van een grote zorginstelling. Cultuur en welzijn zijn de onderwerpen waarop ik de laatste decennia vooral betrokken ben geraakt, in de overtuiging dat deze van grote invloed zijn op de kwaliteit van ons leven. Komende vanuit de Raad van Toezicht van de Lindenhout-organisatie is het mij een eer om die toezichtsrol in de Entrea-Lindenhout Groep te vervolgen en een plicht te toetsen of wij onze fusiedoelstellingen ook metterdaad weten te verwezenlijken.

Ruud Coolen van Brakel
Ik ben in het dagelijks leven voorzitter van de Raad van Bestuur van IVM, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Tot medio 2015 was ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Xonar. Eerder was ik onder meer algemeen voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering NVPG. Sinds 1999 ben ik als directeur aan Justus Magnus b.v. verbonden. Vanaf 2015 was ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Entrea. Sinds de bestuurlijke fusie, ben ik de voorzitter van de Raad van Toezicht van Entrea/Lindenhout-groep. 


Monique Visser
Toezichthouden is een leuk en boeiend vak. Ik zit in een aantal raden van toezicht van organisaties met een maatschappelijk doel, de zorg en het onderwijs. Vanaf 2015 ben ik als lid van de Raad van Toezicht betrokken bij Lindenhout. Ik heb destijds gesolliciteerd omdat Lindenhout een lange en rijke traditie in de jeugdzorg heeft en haar maatschappelijke opdracht uitvoert met kwaliteit, passie en innovatie. De werkbezoeken zijn indrukwekkend, motiverend en inspirerend. Ik werk als senior controller bij Hogeschool Windesheim. In de Raad van Toezicht ben ik lid van de auditcommissie. Als toezichthouder heb ik speciale aandacht voor medewerkers, voor de rol en kwaliteiten van de medezeggenschap, maar ook voor de rol en kwaliteiten van bijvoorbeeld een raad van cliënten of een raad van pleegouders. 
Marja van Strien
Van huis uit ben ik sociaal pedagoog en bedrijfskundige met veel ervaring  in complexe veranderings- en innovatietrajecten op directieniveau. Op dit moment ben ik programmadirecteur Connecting Mobility bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat is een programma voor de versnelling van  de transitie naar smart mobility. Mijn hart ligt ook nog heel sterk bij de jeugdzorg. Mede door mijn ervaring als pleegouder weet ik dat waar je wieg staat ook in Nederland bepalend is voor je kansen als kind. Ik ben daarom altijd als bestuurslid of lid Raad van Toezicht bij de jeugdzorg  betrokken gebleven. Vanaf 2011 was ik lid van de Raad van Toezicht van Lindenhout en daarbij lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Sinds de bestuurlijke fusie maak ik met evenveel enthousiasme deel uit van de Raad van Toezicht van Entrea/Lindenhout-groep. Daarnaast ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht Quadrant kindercentra en voorzitter van de Raad van Toezicht Woonzorgconcern Ijsselheem (ouderenzorg).